Kreditorių susirinkimas - Projektų bankas, RUAB

RUAB „Projektų bankas“

Restruktūrizavimo administratorius

UAB KLAIPĖDOS ADMINISTRATORIŲ BIURAS

 

 

 

 

 

2015-07-14, Nr. 16-PB-17

 

RUAB „Projektų bankas“ kreditoriams

 

DĖL KREDITORIŲ SUSIRINKIMO

 

 

Informuojame, kad 2016 m. liepos 29 dieną, 10:00 val., adresu H. Manto g. 2/Vytauto g. 17, Klaipėda (UAB KLAIPĖDOS ADMINISTRATORIŲ BIURO patalpose) šaukiamas RUAB „Projektų bankas“ kreditorių susirinkimas. Registracijos pradžia – 9:30 val. Registracijos pabaiga – 10:00 val.

 

Susirinkimo darbotvarkė:

 

  1. Susirinkimo darbo reglamento nustatymas. Nutarimo projektas: kreditorių susirinkimui pirmininkaujančiu asmeniu išrinkti restruktūrizavimo administratoriaus įgaliotą asmenį. Kreditorių susirinkimo sekretoriumi išrinkti restruktūrizavimo administratoriaus atstovą. Susirinkimo klausimus svarstyti pagal administratoriaus pateiktą susirinkimo darbotvarkę.

 

  1. Dėl RUAB „Projektų bankas“ restruktūrizavimo plano patvirtinimo ir įpareigojimo įmonės restruktūrizavimo administratorių pateikti jį Panevėžio apygardos teismui tvirtinti. Nutarimo projektas: pritarti RUAB „Projektų bankas“ restruktūrizavimo plano projektui ir įpareigoti RUAB „Projektų bankas“ restruktūrizavimo administratorių pateikti jį Panevėžio apygardos teismui tvirtinti.

 

3.     Kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimas. Nutarimo projektas: RUAB „Projektų bankas“ kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkti VSDFV Utenos skyriaus atstovą.

 

4.     Kreditorių susirinkimų šaukimo tvarkos tvirtinimas. Nutarimo projektas: patvirtinti restruktūrizavimo administratoriaus pateiktą kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarkos projektą.

 

5.     Informacijos apie vykdomą restruktūrizavimą teikimo tvarkos tvirtinimas. Nutarimo projektas: patvirtinti restruktūrizavimo administratoriaus pateiktą informacijos apie vykdomą restruktūrizavimą teikimo tvarkos projektą.

 

 

Su RUAB „Projektų bankas“ restruktūrizavimo plano projektu ir restruktūrizavimo administratoriaus išvada dėl restruktūrizavimo plano projekto kreditoriai gali susipažinti nuo 2016-07-18 adresu H. Manto g. 2/Vytauto g. 17, Klaipėda (UAB KLAIPĖDOS ADMINISTRATORIŲ BIURO patalpose) darbo dienomis nuo 09:00 val. iki 16:00 val. susipažinimo laiką iš anksto suderinus su administratoriumi. Bendrovės restruktūrizavimo plano projektas ir restruktūrizavimo administratoriaus išvados kopija kreditoriams bus pateikiama el. paštu nuo 2016-07-18.

Kreditorių atstovai, atvykę į kreditorių susirinkimą privalo pateikti įgaliojimo atstovauti kreditorių arba paskyrimo kreditoriaus valdymo organu (direktoriumi) dokumento kopiją.

 

 

Restruktūrizavimo administratoriaus

UAB KLAIPĖDOS ADMINISTRATORIŲ BIURO

Įgaliotas asmuo                                                                                               Tomas Malinauskas