top of page

KAB Consulting

Tik maksimalus rezultatas mūsų klientams.

About Us

Apie
Mus

Mūsų istorija

Verslo administravimo rinkoje dirbame jau daugiau kaip 20 metų. Esame užbaigę daugiau nei 650 bankroto bylų. Sprendėme mokumo atkūrimo problemas beveik pusšimtyje restruktūrizavimo procesų. 

Kas mes tokie

Bankroto ir restruktūrizavimo ekspertų komanda, kurioje dirba didelę darbo patirtį turintys bankroto ir restruktūrizavimo administratoriai, teisininkai, finansininkai. Prireikus pasitelkiami ir kitų sričių specialistai. Komandinis specialistų darbas ir bendradarbiavimas su kitomis įmonėmis leidžia klientui pateikti priimtiniausią sprendimą bei reikiamas procedūras atlikti kvalifikuotai ir greitai

Mūsų vizija

Padėti smulkiam ir vidutiniam verslui atsirasti, vystytis, klestėti, o ištikus nesėkmei, ją įveikti.


Mes
Darome

Bankroto procesų administravimas

KAB Consulting ruošia visus būtinus dokumentus nuo proceso ini-ciavimo iki jo užbaigimo;

Neteisminio bankroto proceso atveju – ir administruojame patį procesą;

Veikiame operatyviai, siekiant padėti greičiau startuoti iš naujo ir pamiršti praeities nesėkmes

Restruktūrizavimo procesų administravimas

Konsultuojame visose procesų stadijose bei padedame pasirinkti taikytiną procesą;

Ruošiame visus būtinus doku-mentus nuo proceso iniciavimo iki jo užbaigimo;

Esant poreikiui dalyvaujame derybose ir jas vedame su kredi-toriais;

Rengiame restruktūrizavimo planų projektus ir restruktūrizavimo planus;

Atliekame finansinių srautų analizes ir prognozinius skaičia-vimus;

Esant poreikiui padedame rasti sprendimus papildomo finan-savimo pritraukimui;

Buhalterinė apskaita

Teikiame buhalterinės apskaitos paslaugas tiek mažoms, prade-dančioms veiklą, įmonėms/ filialams, tiek didelėms tarptau-tinėms įmonėms/jų filialams, vykdančioms veiklą Lietuvoje. 

Mūsų paslaugos, priklausomai nuo kliento poreikių, gali apimti tiek pilną, tiek dalinę apskaitą. Konsultuojame įmones dėl efek-tyvios apskaitos sistemos sukū-rimo, kuri atitiktų ir įmonės, ir Lietuvos įstatymų reikalavimus. Informuojame klientus apie jiems aktualias svarbias apskaitos ir mokesčių naujoves, kad klientas spėtų pasiruošti numatomoms naujovėms ir atitinkamai supla-nuotų galimas papildomas sąnaudas. 

KAB Consulting partnerių tei-kiamos profesionalios apskaitos paslaugos užtikrina, kad įmonių finansinė apskaita atitiktų nusta-tytus reikalavimus ir leidžia ženkliai sumažinti sąnaudas.

What We Offer

Prekės ženklų registravimas

Išanalizuojame konkrečią situaciją ir pasiūlome prekių ženklo registravimo strategiją, siekiant ekonomiškiausios ir stipriausios apsaugos.

Operatyviai atliekame prekių ženklo registravimą ir informuo-jame jus apie kiekvieną šio proceso eigos etapą.

Stebime prekių ženklų galiojimą ir laiku informuojame apie jo pabaigą, taip pat parengiame prekių ženklo apsaugos pratęsimo dokumentus. Tai turi būti padaryta per paskutinius ženklo galiojimo metus, o su priemoka – per 6 mėnesius nuo galiojimo pabaigos. Pratęsti galiojimą būtina, nes nesuspėjus to padaryti laiku atstatyti prekės ženklo apsaugos nebeįmanoma.

Archyvo paslaugos

Dokumentų valdymą sudaro 4 pagrindiniai etapai: 1) dokumentų rengimas, 2) tvarkymas (archyvavimas), 3) saugojimas ir 4) naikinimas. Įmonės dokumentų rengimas yra neatsiejama įmonės kasdienybės dalis, tačiau tolesni dokumentų valdymo etapai tradiciškai atsiduria darbų sąrašo gale, jiems visuomet pristinga laiko, nes daug svarbiau būna atlikti einamuosius, su tiesiogine veikla susijusius darbus (taip pat ir rengti naujus dokumentus). Tad dokumentų šūsnys darbo vietose ir įstaigos archyve auga, ilgainiui sukeldamos daug rūpesčių.

Mes sutvarkysime jūsų archyvą - atrinksime dokumentus, surū-šiuosime ir paruošime saugojimui, o nereikalingus dokumentus su-naikinsime.

Mediacija

Taikinamasis tarpininkavimas – plačiai žinomas alternatyvus ginčų sprendimo būdas pasau-lyje, kuris pamažu populiarėja ir Lietuvoje, taip pat ir tarp verslo subjektų. Mediacija – iš lotynų kalbos kilęs žodis, mediatio reiškia tarpininkavimą. Media-torius – tarpininkas, dalyvaujantis šalių ginče, kuris padeda ginčo šalims surasti tinkamą sprendimą susidariusioje ir jiems nepatrauk-lioje situacijoje. Verslui mediacija naudinga tuo, kad užtikrina konfidencialumą, taupo kaštus, padeda valdyti verslo reputacijos riziką. Tačiau ne visi žino, kad meditacija (taikinamasis tarpinin-kavimas) gali būti naudojamas ir verslo ginčų išvengimui (pre-vencijai). .

Kodėl 
Mes

Savo srities žinovai 

Kompetentingi, kvalifikuoti ir licencijuoti ekspertai, fiziniai asmenys teisminių ir neteisminių nemokumo procesų vedimui. 

Aukšta kvalifikacija

Aukštos kvalifikacijos ir įvairių sričių specialistų komanda įvairiapusiam projektų analizavimui, strateginių planų rengimui ir įgyvendinimui – buhalteriai, analitikai, teisininkai, finansininkai

Platus partnerių ratas

Platus bendradarbiavimo pagrindais pasitelkiamų ekspertų tinklas ir profilis – turto vertintojai, teismo ekspertai, teisininkai, finansų analitikai

Why Us

Susiekite Su
Mumis

Adresas 

H. Manto g. 2, LT-92138

Klaipėda, Lietuva

El. paštas

biuras@kab.lt

Tel. nr.

+370 46 310494

Ačiū !

Contact Us
bottom of page