top of page
Ieškoti

Atverti Registrų centro duomenys. Ar tai laikyti kaip pranešimą apie galimus sunkumus ?

Atnaujinta: 2021-10-25

VĮ „Registrų centras“ atvėrė Juridinių asmenų registro duomenis visuomenei, įskaitant juridinių asmenų balansų pagrindinius rodiklius. Vadovaujantis LR juridinių asmenų nemokumo įstatyme nustatytais kriterijais įmonės mokumui įvertinti, Jūsų bendrovė gali būti laikoma formalius nemokumo kriterijus atitinkančiu juridiniu asmeniu. Tokių bendrovių vadovams itin svarbu žinoti šiuos teisinius aspektus.

Pirma, Juridinių asmenų nemokumo įstatymas nemokumą apibrėžia kaip juridinio asmens būseną, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. Pastarasis kriterijus leidžia identifikuoti finansinių problemų turinčius juridinius asmenis, o pagal Juridinių asmenų registro atvertus duomenis tai gali sužinoti bet kuris asmuo.


Antra, Juridinių asmenų nemokumo įstatymas nustato pareigą inicijuoti nemokumo procesą, jeigu juridinis asmuo yra nemokus. Priklausomai nuo bendrovės finansinių sunkumų sudėtingumo bei jos gyvybingumo, šiuo metu yra galimybė rinktis tarp restruktūrizavimo ir bankroto. Kiekvienas iš šių procesų turi privalumų, todėl prieš jo iniciavimą būtina išsami situacijos analizė bei siektinų tikslų išsikėlimas.


Trečia, tiek Juridinių asmenų nemokumo įstatymas, tiek bendrieji teisiniai principai sako, jog įstatymuose numatytų pareigų nevykdymas yra neteisėti veiksmai, todėl šių pareigų pažeidimas gali lemti civilinės atsakomybės taikymą juridinių asmenų vadovams. Kitaip tariant, šios nuostatos suteikia teisę nemokumo proceso dalyviams reikšti tiesioginius reikalavimus dėl žalos atlyginimo būtent bendrovių vadovams.


Dėl šių priežasčių juridinių asmenų vadovai turi būti itin budrūs, o vienintelis kelias išvengti bylinėjimosi dėl galimos žalos yra nuolat sekama juridinio asmens mokumo būklė ir itin greitas reagavimas į bet kokius esančius mokumo sutrikimus.


Svarbu ir tai, kad nuo šių metų liepos mėnesio įsigaliojusiais Juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimais buvo įtvirtintos ir juridinių asmenų vadovų pareigos, esant net ir juridinio asmens nemokumo tikimybei. Įstatyme tai įvardijama kaip padėtis, kai realiai tikėtina, kad juridinis asmuo taps nemokus per artimiausius tris mėnesius. Esant juridinio asmens nemokumo tikimybei, juridinio asmens vadovui nustatyta visa eilė pareigų:

1) nedelsiant informuoti juridinio asmens dalyvius apie juridinio asmens nemokumo tikimybę ir siūlyti spręsti finansinių sunkumų klausimą;

2) imtis veiksmų kreditorių interesams apsaugoti;

3) vengti tyčinių ir (ar) didelio neatsargumo veiksmų, kuriais būtų keliamas pavojus juridinio asmens gyvybingumui. Kaip ir nemokumo inicijavimo pareigos pažeidimo atveju, netinkamas minėtų pareigų vykdymas vėlgi gali lemti tiesioginius reikalavimus bendrovių vadovams.Daugiau informacijos gali suteikti:
Naujausi įrašai

Rodyti viską

Comments


bottom of page